Njoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar, për procedurën “Pranim në Shërbimin civil” për pozicionin Specialist në DJDZ.

12/11/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  kreut  IV  të vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Specialist në Sektorin e Verifikimit të Dokumentave dhe Këshillimit Ligjor mbi Ankesa Administrative e Gjyqësore në DJDZ të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurrimi–testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Dorian Dhanushi

Konkurrimi–testimi dhe intervista e strukturuar me gojë, do të zhvillohet më datë 25.11.2021, ora 10:00, në ambientet e institucionit.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar, për procedurën “Pranim në Shërbimin civil” për pozicionin Specialist në DJDZ.