KAS, caktohet relatori i kërkesës së Komisionerit për vendosjen e sanksionit administrativ.

13/12/2021 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve hodhi shortin për caktimin e relatorit mbi kërkesën e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje sanksioni administrativ, vendimi nr. 467, datë 11.11.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. Rezultatet e shortit përcaktuan relator, z. Elvis Çefa.

Seanca e shqyrtimit paraprak do të zhvillohet në datë 14.12.2021.

 

LajmeKAS, caktohet relatori i kërkesës së Komisionerit për vendosjen e sanksionit administrativ.