Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Sanksioneve dhe Ankimimeve në datën 13.12.2021.

13/12/2021 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi hedhjen e shortit për caktimin e relatorit mbi kërkesën e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje sanksioni administrativ, vendimi nr. 467, datë 11.11.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datën 13.12.2021, në orën 14:00.

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Sanksioneve dhe Ankimimeve në datën 13.12.2021.