Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 25.01.2022.

24/01/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Regullator, ditën e Martë, më datë 25.01.2022, ora 16:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimeve:

  1. Për disa shtesa në udhëzimin nr. 2, datë 5.12.2020, të Komisionit Rregullator, “Për caktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancës në KZAZ dhe KQV”;
  2. Për një shtesë në vendimin nr. 5, datë 20.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”;
  3. “Për miratimin e udhëzuesit të punës për Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor të zgjedhjeve të pjesshme të datës 6 Mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 25.01.2022.