Rregullatori amendon aktet e organizimit dhe të funksionimit të KZAZ-ve

25/01/2022 | Lajme

Komisioni Rregullator në mbledhjen e sotme shqyrtoi dhe miratoi projekvendimet:

  • Për disa shtesa në udhëzimin nr. 2, datë 5.12.2020, të Komisionit Rregullator, “Për caktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancës në KZAZ dhe KQV”.
  • Për një shtesë në vendimin nr. 5, datë 20.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”.
  • Për miratimin e udhëzuesit të punës për Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor të zgjedhjeve të pjesshme të datës 6 Mars 2022.

Ndryshimet në aktet e mësipërme rregullojnë elementë të nevojshëm për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars.

LajmeRregullatori amendon aktet e organizimit dhe të funksionimit të KZAZ-ve