Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 27.01.2022.

26/01/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Enjte, më datë 27.01.2022, ora 17:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimeve:

  1. Për një ndryshim në vendimin nr. 11, date 25.03.2021 të Komisionit Rregullator “Për mënyrën e ngritjes, organizimit dhe funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”;
  2. Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 2, datë 30.01.2021, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e metodologjisë së monitorimit të medias audio dhe audiovizive”;
  3. Për një shtesë në vendimin nr. 02, datë 22.01.2022 “Për miratimin e disa afateve procedurale që lidhen me zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë që do të zhvillohen në datën 6 mars 2022”.

 

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 27.01.2022.