Zgjedhjet e pjesshme në 6 bashki – Komisioni Rregullator amendon metodologjinë e monitorimit të medias audiovizive

27/01/2022 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator miratoi një ndryshim në vendimin nr. 11, datë 25.03.2021 të KRr “Për mënyrën e ngritjes, organizimit dhe funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”. Rregullatori miratoi edhe disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 2, datë 30.01.2021, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e metodologjisë së monitorimit të medias audio dhe audiovizive”. Gjithashtu, u miratua një shtesë në vendimin nr. 02, datë 22.01.2022 “Për miratimin e disa afateve procedurale që lidhen me zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë që do të zhvillohen në datën 6 mars 2022”.

Shtesat dhe ndryshimet përshtatën aktet për zgjedhjet e pjesshme që do të zhvillohen në datën 6 Mars 2022.

LajmeZgjedhjet e pjesshme në 6 bashki – Komisioni Rregullator amendon metodologjinë e monitorimit të medias audiovizive