Zgjedhjet e pjesshme në 6 bashki – Konstituimi i KZAZ-ve do të bëhet në 28 Janar

27/01/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi programin e edukimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022. Programi përcakton qëllimet dhe objektivat kryesore që duhet të realizohen për edukimin, informimin dhe ndërgjegjësimin e zgjedhësve përgjatë periudhës zgjedhore. Të gjithë materialet që do të përdoren për ndërgjegjësimin e zgjedhësve do të përkthehen në gjuhën e pakicave kombëtare.

Në seancën e sotme publike, Komisioneri vendosi ngritjen e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor dhe mbledhja e parë e KZAZve do të zhvillohet në selitë e KZAZ-ve, në datën 28.01.2022. Mbledhja e parë e KZAZ-ve do të zhvillohet nga ora 10:00 deri në orën 17:00.

Gjithashtu, miratoi modele dhe specifikimet e shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore që do të përdoret në zgjedhjet e pjesshme që do të zhvillohen në 6 bashki.

LajmeZgjedhjet e pjesshme në 6 bashki – Konstituimi i KZAZ-ve do të bëhet në 28 Janar