Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 29.01.2022.

28/01/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Regullator, ditën e Shtunë, më datë 29.01.2022, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimeve:

  1. “Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar të partive politike/subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”;
  2. “Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”;
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 29.01.2022.