Zgjedhjet e pjesshme në 6 bashki – Në të gjitha qendrat e votimit do të përdoret pajisja PEI

29/01/2022 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator përcaktoi rregullat për raportimin financiar të partive politike/subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore. Vendimi përcakton rregulla të veccanta për plotësimin, depozitimin, kontrollin dhe verifikimin e raporteve financiare që dorëzojnë partitë politike kur konkurojnë më vetë apo si pjesë e një koalicioni përfshirë kandidati për kryetar bashkie, kandidatët e listave shumemërore dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit.

Gjithashtu, Rregullatori vendosi përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve që janë përdorur në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, në të gjithë qendrat e votimit në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnje.

LajmeZgjedhjet e pjesshme në 6 bashki – Në të gjitha qendrat e votimit do të përdoret pajisja PEI