Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 31.01.2022.

31/01/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Hënë, më datë 31.01.2022, ora 18:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. “Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që duhet të plotësojë personeli i kualifikuar për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në qendrën e votimit”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 31.01.2022.