Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 01.02.2022.

31/01/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 01.02.2022, ora 16:30

 Rendi i ditës:

  1. “Për shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmes financiare për vitin 2022”;
  2. “Për caktimin e Zonës së Administrimit Zgjedhor, nr. 26, në bashkinë Vorë, Qarku Tiranë, për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 01.02.2022.