Shkatërrohen të dhënat personale në pajisjen elektronike të identifikimit (PEI) 

31/01/2022 | Lajme

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur procesin e shkatërrimit të të dhënave personale  në pajisjet elektronike të identifikimit (PEI) dhe sistemin elektronik të identifikimit të votuesve (SEIV) të përdorura në zgjedhjet e 25 prillit 2021.

Shkatërrimi i të dhënave personale bëhet bazuar në nenin 14, nenit 19 pikat 1, shkronja “n”, dhe 2, dhe nenit 178, pika 6, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë“ të ndryshuar, të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” të ndryshuar, të udhëzimit nr. 14, datë 22.12.2011, dhe vendimit nr. 04, datë 22.01.2022 të Komisionerit dhe Nënkomisioneres Shtetëror të Zgjedhjeve.

Të pranishëm për të mbikqyrur procesin ishin Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi, Nënkomisionerja zj. Lealba Pelinku, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, si edhe përfaqësues të partive politike, shoqërisë civile dhe medias.

Komisioneri Celibashi në fjalën e tij theksoi rëndësinë e procesit të shkatërrimit të të dhënave personale të qytetarëve. Celibashi garantoi se janë marrë masat që procesi të jëtë i sigurtë dhe të mos ketë asnjë lloj problematike (keqpërodrim i të dhënave).

Komisioneri Dervishi tha se ky proces i rëndësishëm është akti final i një detyrimi ligjor pasi procesi zgjedhor lidhet me përpunimin e informacionit zgjedhor, por kemi të bëjme dhe me të dhëna personale të shtetasve që u imponuan nga ndryshimet e Kodit Zgjedhor. Komisioneri Dervishi tha se që në fillim të procesit zgjedhor ka patur bashkëpunim të ngushtë me KQZ për të realizuar masat teknike dhe organizative të mbrojtjes së të dhënave perosnale të zgjedhësve.

Procesi i asgjësimit të të dhënave prsonale në pajisjes PEI dhe sistemin SEIV po realizohet në ambjentet e magazinës së KQZ-së në Lundër dhe do të kryhet brenda harkut kohor të 10 ditëve, për t’i paraprirë përdorimit të tyre në zgjedhjet e pjesshme për 6 bashki të vendit në datën 6 Mars 2022.

LajmeShkatërrohen të dhënat personale në pajisjen elektronike të identifikimit (PEI)