Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 02.02.2022.

01/02/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 02.02.2022, ora 17:00

 Rendi i ditës:

 1. Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Socialiste të Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022″;
 2. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike të Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 3. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partia Lëvizja Socialiste për Integrim për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 4. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja e Re për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 5. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Fryma e Re Demokratike për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 6. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Kristian Demokrate për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 7. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partia Demokristiane e Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 8. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë së Reformave Demokratike të Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 9. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Demokrat për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 10. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja e Legalitetit për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 11. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Balli Kombëtar Demokrat për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.  
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 02.02.2022.