Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 04.02.2022

03/02/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Premte, më datë 04.02.2022, ora 14:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit:
  1. “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrën e raportimit financiar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 04.02.2022