Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 08.02.2022.

07/02/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Martë, më datë 08.02.2022, ora 16:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit:
  1. “Udhëzues i punës për Komisionet e Qendrave të Votimit për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore, të datës 6 mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 08.02.2022.