Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 10.02.2022.

10/02/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 10.02.2022, ora 16:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar, të datës 6 mars 2022, në bashkinë Vorë, qarku Tiranë”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 10.02.2022.