Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 16.02.2022.

15/02/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Regullator, ditën e Mërkurë, më datë 16.02.2022, ora 17:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit
1. “Për rregullat procedurale për perdorimin e kamerave regjistruese dhe monitoreve (erkaneve) në Vendet e Numërimit të Votave dhe transmentimin në kohë reale nga Vendet e Numërimit të Votave në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 16.02.2022.