Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 19.02.2022.

18/02/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 19.02.2022, ora 11:00

 Rendi i ditës:

  1. “Për miratimin e vëzhguesve të “RTSH Shkodra”, “Euro Balkans News shpk”, “TV KLAN” dhe “MCN TV” për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”;
  2. “Për miratimin e përfaqësuesve të medias “Report TV”, “Agjencia Telegrafike Shqiptare”, “TV1 Channel”, “Syri TV”, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”;
  3. “Për miratimin e vëzhguesve të SHKD dhe KRIIK, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”;
  4. “Për një ndryshim në vendimin nr. 9, datë 25.01.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të komisionit të qendrës së votimit që do të prodhohen për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”;
  5. “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendodhjes së dy qendrave të votimit në bashkinë Shkodër, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 19.02.2022.