Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 25.02.2022.

24/02/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneri vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 25.02.2022, ora 17:30

 Rendi i ditës:

  1. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Elbasan, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste tё Shqipёrisё, zj. Nadire Refat Çullhaj (Shkëmbi)”;
  2. “Për shqyrtimin e kërkesës së Institutit Demokratik Kombëtar (NDI) dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH) për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”;
  3. “Për një shtesë në vendimin nr. 87, datë 19.2.2022 “Për akreditimin e gazetarëve dhe operatorëve të “Report TV”, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”;
  4. “Për shqyrtimin e kërkesës së “BI Media”, “ABC”, “RTSH” dhe “Star Plus TV”, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”;
  5. “Për shqyrtimin e kërkesës të Ambasadës Hollandeze, Italiane, Greke, Çeke, Austriake për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 25.02.2022.