Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 01.03.2022.

28/02/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Martë, më datë 01.03.2022, ora 17:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. “Për miratimin e procedurës së hedhjes së shortit për përcaktimin e kandidatit fitues për kryetar bashkie në rastet kur dy ose më shumë kandidatë marrin numër të barabartë votash”;
  2. “Për disa ndryshime në vendimin nr.18, datë 15.02.2022 të Komisionit Rregullator “Për rregullat procedural për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN) në qendrat e votimit të bashkisë Vorë, qarku Tiranë, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 01.03.2022.