Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 04.03.2022.

04/03/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, vendosa të zhvilloj seancë publike:

Data e seancës: 04.03.2022, ora 17:30

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesës së “Fokus Media Grup”, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.
  2. Projektvendim “Për një shtesë në vendimin nr. 87, datë 19.2.2022 “Për akreditimin e gazetarëve dhe operatorëve të “Report TV”, te ndryshuar  për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.
  3. Projektvendim “Për shqyrtimin e shkeljeve të konstatuara nga raportimi i monitorimit për moszbatim të vendimit nr. 105, datë 28 Shkurt 2022 dhe 106 e 107, datë 1 Mars 2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj Policisë Bashkiake Shkodër”;
  4.  Projektvendim “Për shqyrtimin e shkeljeve të konstatuara nga raportimi i monitorimit për moszbatim të vendimit nr. 108, datë 1 Mars 2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj Policisë Bashkiake Rrogozhinë”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 04.03.2022.