Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike plotësoi vakancën e njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë. Komisioneri vendosi dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Tiranë, z. Pandeli Sotir Majko.