KQZ Publikon Planin Strategjik të Aktivitetit 2022-2026  

14/04/2022 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me mbështetjen e Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë publikoi sot Planin Strategjik të KQZ-së për vitin 2022-2026. 

Të pranishëm ishin anëtarë të organeve drejtuese të KQZ-së, Shefja e Zyrës së KiE, z. Jutta Gützkow, përfaqësues të trupit diplomatik dhe organizatave ndërkombëtare që operojnë në fushën e zgjedhjeve dhe demokratizimit në Shqipëri.  

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi falenderoi Këshillin e Evropës për mbështetjen e që i ka dhënë KQZ-së dhe tha se, ky dokument i rëndësishëm realizohet për herë të parë, si rezultat i një pune dinamike bashkëpunuese dhe bashkërenduese ndërmjet administratës së KQZ-së dhe ekspertëve ndërkombëtarë të Këshillit të Evropës.  

Në emër të KiE, Shefja e Zyrës së KiE në Tiranë, Jutta Gützkow, falenderoi Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve Celibashi për partneritetin e vazhdueshëm për konsolidimin e mëtejshëm të kapaciteteve të KQZ-së dhe rikonfirmoi kontributin e KiE-së për të ndjekur në një sërë fushash specifike, veçanërisht në forcimin të kapaciteteve mbikëqyrëse të KQZ-së për kontrollin dhe verifikimin e raporteve financiare të fushatës zgjedhore të subjekteve zgjedhore, përmirësimin e mëtejshëm të kapaciteteve trajnuese dhe arsimore të KQZ-së si dhe infrastrukturës së TI-së.

Hartimit të këtij plani i parapriu një analizë e pikave të forta, riskut, mundësive dhe kapaciteteve. Kjo analizë identifikoi elementet thelbësorë që shërbenin si baza të përmirësimit të veprimtarisë ekzistuese të administratës së KQZ-së.  

Plani strategjik mbulon më shumë se një cikël zgjedhor dhe periudhën e ndërmjetme për të reduktuar riskun e ndryshimeve që mund të diktojnë vlerësimet paszgjedhore. Plani gjithashtu është ideuar të jetë praktik, me udhëzime strategjike në mënyrë që të jetë në gjendje të përballojë dhe të përfshijë ndryshimet e brendshme e të jashtme që nuk kërkojnë rishikim të politikave strategjike. 

Ky plan strategjik i shoqëruar me etapat kryesore për realizimin e procesit zgjedhor, detajimin e detyrave për çdo qelizë organizative të KQZ-së dhe financimin përkatës, synon përmbushjen me cilësi dhe përgjegjshmëri të të gjitha detyrimeve që Kodi Zgjedhor i imponon KQZ-së dhe rekomandimeve të OSBE-ODHIR, për unifikimin e veprimtarisë së Komisionit me praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e zgjedhjeve. 

LajmeKQZ Publikon Planin Strategjik të Aktivitetit 2022-2026