Mbikqyrja financiare e fushatës zgjedhore, Komisioneri Celibashi takon drejtuesit e KRIIK

28/06/2022 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve z. Ilirjan Celibashi u takua me Kryetarin e Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara z. Premto Gogo, Zv/kryetarin, z. Dritan taulla dhe eksperten zgjedhore, zj. Antuela Male për t’u njohur me konkluzionet e tyre në lidhje me raportin e tyre të mbikqyrjes financiare të fushatës zgjedhore të subjekteve garuese në zgjedhjet për Kuvend të vitit 2021.

Që nga viti 2012 KRIIK Albania ndjek çështjet financiare të partive politike dhe vëzhgon proceset zgjedhore në Shqipëri, ndaj z. Premto Gogo theksoi se KQZ është institucioni më i aftë për garantimin e mbikqyrjes së duhur të financave të partive politike jo vetëm në proceset zgjedhore, por edhe në vijimësi të aktivitetit të tyre. Gogo u shpreh se KRIIK ka përfshirë komponentin e mbikqyrjes financiare në raportin përfundimtar të monitorimit të zgjedhjeve të vitit 2021 dhe se ka rëndësi jetike që të ç’rrënjoset vatra e pandëshkueshmërisë së partive politike ndaj abuzimeve të tyre financiare.  

Një tjetër aspekt me rëndësi për KRIIK ishte edhe garantimi i paanësisë së medias dhe mospërfshirjes së organeve mediatike në fushatat zgjedhore, pasi pabarazia në mbulimin e fushatës nuk mund të kompensohet me reklamë politike. Sipas z. Gogo, raporti i politikës me median është një çeshtje që duhet rregulluar në amendimet e ardhshme të Kodit Zgjedhor. 

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi shprehu konsideratën e tij për gjetjet e raportit të monitorimit të KRIIK në zgjedhjet e 2021 dhe vlerësoi marrëdhënien shumë të shëndetshme të bashkëpunimit me KRIIK duke respektuar rolin kritik të organizatave të shoqërisë civile dhe mbikqyrjen e aktivitetit të KQZ nga ana e tyre. 

LajmeMbikqyrja financiare e fushatës zgjedhore, Komisioneri Celibashi takon drejtuesit e KRIIK