KAS shqyrton dy kërkesat e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosjen e sanksioneve

20/07/2022 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvilloi seancën e shqyrtimit paraprak për dy kërkesat e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.  

Komisioneri ka kërkuar vendosje të sanksionit administrativ në vlerën 100000 (njëqind mijë) lekë ndaj zj. Eriselda Sefa, kandidate për kryetare bashkie dhe njëkohësisht kryetare e bashkisë Lushnjë, si edhe vendosje të sanksionit administrativ 100000 (njëqind mijë) lekë ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidate për kryetare në bashkinë Shkodër propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë dhe në vlerën 3000 (tre mijë) lekë ndaj zj. Edona Tafa, Drejtor dhe Mjek në Qendrën Shëndetësore Rrethina, Ambulanca Dobraç.

KAS vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesave në seancë publike, në datën 27.07.2022, ora 11:00.

LajmeKAS shqyrton dy kërkesat e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosjen e sanksioneve