Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 13.09.2022.

08/09/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 13.09.2022, ora 11:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Dashamir Mehmet Tahiri, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja për Ndryshim, qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”;
  2. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ashim Hysen Tafilaku, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”;
  3. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Artan (Ergi) Nazmi Bitri, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, qarku Durrës, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”;
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fier, të kandidatit nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Xhulia Agim Oshafi (Dervishi)”;
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Gresa Fatmir Hoxha”;
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Valter Abaz Hoxha”;
  7. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Enkeleda Resmi Hyskaj”;
  8. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjon Pjetër Ndoci”;
  9. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau i Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Bujar Zija Puka”;
  10. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G 99, zj. Eligerta Haki Xheka”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 13.09.2022.