Zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023, KQZ takim konsultativ mbi edukimin e zgjedhësve në gjuhët e pakicave kombëtare

18/10/2022 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilloi sot takimin konsultativ mbi edukimin e zgjedhesve në gjuhët e pakicave kombëtare.

Administrata e KQZ-së diskutoi me përfaqësuesit e ambasadave që kanë minoritete në vendin tonë mbi programin e edukimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore që do të mbahen ne vitin 2023.

Shpërndarja e informacionit zgjedhore në 8 gjuhët e minoriteteve, zonat ku ata jetojnë, mënyrat dhe mjetet e shpërndarjes së informacionit ishin disa nga pikat kryesore të bashkëbisedimit.

Ambasadat që kanë minoritete në vendin tonë dhe KQZ do të bashkëpunojnë në vijimësi për të rritur pjesëmarrjen e këtyre zgjedhësve në proceset zgjedhore.

LajmeZgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023, KQZ takim konsultativ mbi edukimin e zgjedhësve në gjuhët e pakicave kombëtare