Raporti i auditimit të financimit të partive politike për zgjedhjet 2021- shtyhet shqyrtimi me kërkesë të partive politike

20/10/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve zhvilloi sot seancën publike për shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 Prill 2021” dhe projektudhëzimit “Për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve në zgjedhje dhe procedurën e emërimit të tyre”.

Me kërkesë të partive politike prezente në seancë, Komisioneri vendosi shtyrjen e shqyrtimit të raportit të auditimit të financimit të partive politike me një afat kohor 10 ditë dhe shtyrjen e miratimit të udhëzimit për monitoruesit për në seancën e radhës.  

LajmeRaporti i auditimit të financimit të partive politike për zgjedhjet 2021- shtyhet shqyrtimi me kërkesë të partive politike