KQZ – Tryezë konsultimi mbi kuadrin rregullator të financimit të partive politike së bashku me NDI

23/11/2022 | Lajme

Sot, nisi punimet tryeza konsultimit “Kuadri rregullator i financave politike” organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Institutin Demokratik Amerikan (NDI). Tryeza bëri së bashku partitë politike, anëtarë të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, institucionet publike, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe ekspertë zgjedhore.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi në fjalën e tij hapëse tha se kjo tryezë është e para në një sëri sesionesh që do të zhvillohen në kuadër të një angazhimi që KQZ ka ndërmarrë në lidhje me unifikimin e kuptueshmërisë së të gjitha palëve të përfshira në procesin zgjedhor dhe në mënyrë të posaçme ato që lidhen me financimin e partive politike gjatë fushatave zgjedhore.

Komisioneri nënvizoi se ka nevojë për përmirësime të Kodit Zgjedhor dhe ligjit për partitë politike sa i përket financimit të partive politike, pasqyrimin e fushatës në media dhe sjelljen e medias në fushatë, si dhe sjelljen e institucioneve publike gjatë fushatës zgjedhore. Ka vëmendje dhe interes të shtuar nga të gjithë aktorët e përfshirë për të punuar në këtë drejtim ndaj, duke diskutuar dhe konsultuar me njëri tjetrin do të na çojë tek kuptueshmëria e njëjtë mbi lejimet dhe ndalimet e ligjit mbi financimin e fushatave zgjedhore, veprimtaritë publike dhe pasqyrimin e fushatës në media.

Drejtorja e Institutit Demokratik Amerikan, zj. Ana Kovacevic theksoi rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm të aktorëve të përfshirë në proces, për të bërë të mundur përmirësimin e ligjit por dhe zbatimit të tij. Kovacevic tha se boshllëqet ligjore dhe problematikat e hasura në zgjedhjet e kaluara kanë sjellë nevojën për përmirësime dhe adresim të çështjeve të ndryshme zgjedhore përmes një reforme gjithëpërfshirëse.

Në ditën e parë, konsultimi u fokusua mbi raportimin financiar të partive politike dhe të kandidatëve, të ardhurat dhe shpenzimet e partive gjatë vitit kalendarik dhe gjatë fushatave zgjedhore. Pjesëmarrësit analizuan problematikat e hasura, rregullimet ligjore, zbatueshmëria e normave në fuqi, qasja e KQZ-së ndaj palëve të përfshira, si dhe vlerësimi në tërësi i kuadrit rregullator.

Në ditën e dytë, diskutimet e tryezës do të fokusohen tek sjellja e institucioneve publike gjatë fushatës zgjedhore, pasqyrimi i fushatës në media, dhe sjellja e medias gjatë fushatës zgjedhore.

LajmeKQZ – Tryezë konsultimi mbi kuadrin rregullator të financimit të partive politike së bashku me NDI