Zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Caktohet masa e shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore

01/12/2022 | Lajme

Sot, në seancë publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Koalicionit Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim, Qarku Tiranë, z. Petrit Dine Doda dhe zj. Orjela Luftar Nebijaj.
Komisioneri plotësoi vakancat e krijuara në këshillat bashkiakë:
1. këshilli i bashkisë Gramsh, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë së Gjelbër, zj. Gerta Nuri Muça;
2. këshilli i bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Anxhela Ilirjan Bakiasi;
3. këshilli i bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Anila Zeni Ajdin;
4. këshillin i bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipёrisё zj. Megi Petri Babi.

Në seancën e sotme u miratua dhe programi për trajnimin dhe monitorimin e administratës zgjedhore dhe të disa aktorëve të tjerë për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore.
Gjithashtu, u caktua masa e shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023. Masa e shpërblimit nga momenti i konstituimit deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për:
1. Kryetari dhe zëvendëskryetari i KZAZ:

i) Në vlerën 65.000 lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre më pak se 50 QV;
ii) Në vlerën 100.000 lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre 50 deri në 80 QV;
iii) Në vlerën 120.000 lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre më shumë se 80 QV.

2. Sekretari i KZAZ-së:
i) Në vlerën 60.000 lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre më pak se 50 QV;
ii) Në vlerën 95.000 lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre 50 deri në 80 QV;
iii) Në vlerën 118.000 lekë, për KZAZ-të të cilat kanë në juridiksionin e tyre më shumë se QV.

3. Anëtari i KZAZ-së shpërblehet në vlerën 60.000;
4. Kryetari i KQV-së në vlerën 4.000 lekë;
5. Anëtari dhe Sekretari i KQV-së në vlerën 3.500 lekë;
6. Anëtari i Grupit të Numërimit të Votave në vlerën 6.000 lekë.

Me qëllim vlerësimin e komenteve dhe sugjerimeve të shoqërisë civile dhe partive politike, Komisioneri vendosi shtyrjen e vendimmarrjes për projektvendimet e tjera.

 

 

LajmeZgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Caktohet masa e shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore