Informimi/sensibilizimi i të rinjve për të marrë pjesë në zgjedhje – KQZ takim me të rinjtë e qytetit e Fierit

23/01/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u takua me votues për herë të parë në gjimnazin “Janaq Kilica” të Fierit.

Zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, rëndësia e pjesëmarrjes në zgjedhje, procedura e votimit, fenomenet negative që cënojnë procesin e zgjedhjeve, e të tjerë, ishin disa nga temat e trajtuara gjatë bashkëbisedimit me të rinjtë.

Gjatë sesionit të edukimit përmes simulimit të proceseve të ndryshme të zgjedhjeve (votimi/numërimi) dhe pyetësorëve apo lojrave të ndryshme u synua rritja e njohurive të të rinjve, të cilat në zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 do të jenë votues për herë të parë.

Të rinjtë shfaqen interes për mënyrën se si funksionon KQZ dhe aspekte të ndryshme të procesit zgjedhor.

KQZ u bëri apel të rinjve që të jenë aktiv në proceset vendimmarrëse të qytetit të tyre dhe të marrin pjesë në zgjedhje pasi vetëm përmes pjesëmarrjes, zëri i tyre do të dëgjohet.

LajmeInformimi/sensibilizimi i të rinjve për të marrë pjesë në zgjedhje – KQZ takim me të rinjtë e qytetit e Fierit