“Për Romët, Me Romët” – KQZ me zgjedhës të Pakicës Kombëtare Rome në Fier  

02/02/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Qeverinë Britanike u takua me përfaqësues të Pakicës Kombëtare Rome në Levan të Fierit. Takimi u zhvillua në kuadër të projektit mbi informimin, ndërgjegjësimin dhe edukimin e komunitetit rom mbi zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore. Ata u njohën me procedurat e votimit, që nga kontrolli i emrit në listat e zgjedhësve e deri në hapat konkret që ata duhet të ndjekin ditën e zgjedhjeve. 

Në fokus të bashkëbisedimit me ta ishte edhe rëndësia e pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjest e datës 14 Maj 2023, me qëllim që zëri i tyre të dëgjohet, dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në mënyrë të fshehtë dhe të pandikuar. Simulimi i procesit të votimit, ndihmoi në informimin e saktë të procedurës së votimit dhe hapat që duhet të ndjekin zgjedhësit e këtij komuniteti në ditën e votimit.  

Lajme“Për Romët, Me Romët” – KQZ me zgjedhës të Pakicës Kombëtare Rome në Fier