Zgjedhjet e datës 14 Maj – Miratohen modelet e dokumentacionit të punës së KZAZ-së dhe procesverbalet e administratës zgjedhore

03/02/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike miratoi elementët e disa materialeve të logjistikës zgjedhore që do të përdoren në zgjedhjet e datës 14 Maj 2023.

Komisioneri miratoi edhe modelet e dokumentacionit të punës që do të përdorin Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor dhe modelet e procesverbaleve të administratës zgjedhore që do përdoren për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Vendimmarrja e Komisionerit synon që të unifikojë praktikën zgjedhore, duke përgatitur modelet e procesverbaleve, përmbajtjen dhe specifikimet e të cilave janë bazuar në Kodin Zgjedhor dhe në eksperiencën e proceseve zgjedhore të deritanishme.

Me kërkesë të partive politike, për më shumë kohë në dispozicion, u shty vendimmarrja për projektvendimin “Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023″.

LajmeZgjedhjet e datës 14 Maj – Miratohen modelet e dokumentacionit të punës së KZAZ-së dhe procesverbalet e administratës zgjedhore