KQZ me zgjedhës të Pakicës Kombëtare Rome në Baltëz dhe Drizë të Fierit

07/02/2023 | Lajme

Në kuadër të projektit mbi informimin, ndërgjegjësimin dhe edukimin e komunitetit rom mbi zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, KQZ u takua me përfaqësues të këtij komuniteti në Drizë dhe Baltëz të Fierit.

Në fokus të bashkëbisedimit ishte njohja me procedurat e votimit, që nga kontrolli i emrit në listat e zgjedhësve e deri në hapat konkret që ata duhet të ndjekin ditën e zgjedhjeve, pjesëmarrja në votime, me qëllim që zëri i tyre të dëgjohet.

Projekti i po realizohet në bashkëpunim me Qeverinë Britanike dhe organizatat “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri” dhe “Zëri i Romëve në Shqipëri”.

LajmeKQZ me zgjedhës të Pakicës Kombëtare Rome në Baltëz dhe Drizë të Fierit