Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 10.02.2023.

09/02/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Premte, më datë 10.02.2023, ora 13:00.

Rendi i ditës: 

  1. “Për një ndryshim në vendimin nr. 2, datë 31.10.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”;
  2. “Për disa ndryshime në vendimin nr. 4, datë 13.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 10.02.2023.