Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 16.02.2023.

15/02/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Enjte, më datë 16.02.2023, ora 17:00.

Rendi i ditës:

  1. Për disa ndryshime në vendimin nr. 4, datë 13.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”,  (i mbartur nga mbledhja e kaluar).

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 16.02.2023.