Hidhet shorti për caktimin e relatorëve të kërkesave të Komisionerit për vendosje të sanksioneve administrative

20/02/2023 | Lajme

U hodh shortin për caktimin e relatorëve të kërkesave të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative. Komisioneri ka kërkuar vendosjen e sanksioneve administrative për personat përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkitë Roskovec, Durrës, Berat dhe Fier. 

Rezultatet e shortit përcaktuan relator të kërkesave nr. 5 dhe nr. 10, z. Koli Bele, relator të kërkesave nr. 6 dhe nr. 8, z. Elvis Çefa, relator i kërkesës nr. 7, z. Ilirjan Rusmali dhe relator i kërkesës nr. 9, z. Elvin Lako.

Shqyrtimi paraprak i kërkesave do të bëhet ditën e Hënë, datë 27.02.2023.

LajmeHidhet shorti për caktimin e relatorëve të kërkesave të Komisionerit për vendosje të sanksioneve administrative