Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 20.02.2023.

20/02/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Hënë, më datë 20.02.2023, ora 14:00.

Rendi i ditës:

  1. “Për miratimin e llojit të të dhënave që transmetohen nga pajisja elektronike e identifikimit drejt infrastrukturës sē teknologjisē se informacionit ( TIK) të KQZ dhe rregullat për mēnyrën e transmetimit të tyre”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 20.02.2023.