Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 23.02.2023.

23/02/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Enjte, më datë 23.02.2023, ora 18:00.

Rendi i ditës:

  1. Për disa ndryshime në vendimin nr.2, datë 31.1.2023, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e disa karakteristikave teknike të fletëve të votimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”;
  2. “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së  subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve në fletët e votimit në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 23.02.2023.