KAS kalon për shqyrtim kërkesat e Komisionerit për vendosje të sanksioneve administrative

27/02/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes për 6 (gjashtë) kërkesat e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative  për personat përgjegjës, për raportimin e veprimtarive publike në bashkitë Roskovec, Durrës, Berat dhe Fier.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesave në seancë publike në datën 28.02.2023, në orën 12:30.

LajmeKAS kalon për shqyrtim kërkesat e Komisionerit për vendosje të sanksioneve administrative