Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 28.02.2023.

27/02/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon mbledhje ditën e martë, më datë 28.02.2023, ora 12:30.

Shqyrtohet:

  1. Kërkesa e KSHZ nr. 05 dhe nr. 8 me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ për bashkinë Durrës”;
  2. Kërkesa e KSHZ nr. 06 dhe nr. 9 me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ për bashkinë Berat”;
  3. Kërkesa e KSHZ nr. 07 me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ për bashkinë Fier”;
  4. Kërkesa e KSHZ nr. 10 me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ për bashkinë Roskovec”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 28.02.2023.