Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 01.03.2023.

28/02/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Mërkurë, më datë 01.03.2023, ora 13:00.

Rendi i ditës:

  1. “Për disa ndryshime në vendimin nr. 2, datë 31.1.2023, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e disa karakteristikave teknike të fletëve të votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 01.03.2023.