“Siguria Kibernetike dhe Dizinformimi në zgjedhje”

05/03/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Institutin Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore (International IDEA) dhe Qendrën për Sundimin e Ligjit të Finlandës (University of Helsinki) organizuan një seminar tre-ditor mbi sigurinë kibernetike dhe dizinformimin në zgjedhje.

Trajnimi u zhvillua sipas modulit të BRIDGE dhe pjesë e tij ishin punonjës të KQZ-së, përfaqësues së medias, të shoqërisë civile dhe përfaqësues të AKCESK.

Seminari ofroi konceptet themelore, parimet, implikimet dhe ndikimin e sigurisë kibernetike dhe dizinformimit në integritetin e zgjedhjeve dhe të rezultateve.

Gjithashtu, shërbeu për eksplorimin e një sërë kërcënimesh të sigurisë kibernetike dhe vlerat që mbështesin një zgjedhje të mirë në administrimin e këtyre kërcënimeve dhe ndikimin në shpërndarjen e ngjarjeve/informacioneve që ndikojnë në procesin zgjedhor.

Ky seminar shërbeu edhe për certifikimin e dy trajnereve të para në Shqipëri për zbatimin e kurrikulës ndërkombëtare të trupave zgjedhore BRIDGE. Drejtueset e Administratës së KQZ-së, zj. Madalena Koja, Drejtore e Drejtorisë së Ligjshmërisë dhe zj. Valbona Ballgjini Drejtore e Drejtorisë së Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes, Financimit dhe Monitorimit u certifikuan si trajnere të modulit BRIDGE.

Me mbështetjen e Institutit Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore (International IDEA) dhe Këshillit të Evropës, KQZ bashkohet me mbi 40 vende të ndryshme të globit, të cilët përdorin kurrikulën ndërkombëtare BRIDGE.

 

Lajme“Siguria Kibernetike dhe Dizinformimi në zgjedhje”