Zgjedhjet vendore të datës 14 Maj 2023 – Regjistrohen si subjekte zgjedhore dy parti politike

09/03/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike shqyrtoi kërkesat e partive politike për regjistrimin si subjekte zgjedhore në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Në përfundim të shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit shoqërues, Komisioneri vendosi:

  1. Pranimin e kërkesës dhe regjistrimin si subjekt zgjedhor të “Partia Socialiste e Shqipërisë” dhe “Partia e Lirisë”.
  2. Kthimin për plotësimin e dokumentacionit për partinë “Bindja Demokratike” dhe partinë “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar” dhe mos regjistrimin si subjekt zgjedhor të partisë “Lëvizja Bashkë”.
  3. Refuzimin e kërkesës për tu regjistruar si subjekt zgjedhor të partisë “Partia Demokratike e Shqipërisë”, të depozituar nga kryetari i partisë z. Sali Berisha.
  4. Kthimin për plotësim dokumentacioni të kërkesës së partisë “Partia Demokratike”, me kryetar z. Lulzim Basha, të depozituar në KQZ nga përfaqësuesi i partisë, z. Indrit Sefa.

Gjithashtu, në seancën e sotme u miratuan vëzhguesit afatgjatë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit për vëzhgimin e procesit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore.

LajmeZgjedhjet vendore të datës 14 Maj 2023 – Regjistrohen si subjekte zgjedhore dy parti politike