Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 17.03.2023.

16/03/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e premte, datë 17.3.2023, në orën 15.00

Rendi i ditës:

    1. “Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që duhet të plotësojë personeli i kualifikuar për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në qendrën e votimit, si dhe të procedurave të rekrutimit”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 17.03.2023.