Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 20.03.2023.

19/03/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Hene, datë 20.3.2023, në orën 17.00

Rendi i ditës:

  1. Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 1, datë 05 dhjetor 2020 “Përcaktimi i rregullave për ngritjen, caktimin dhe njoftimin e vendndodhjes së qendrave të votimit, dhe përgatitjen e hartës së njësisë së vetqeverisjes vendore për zgjedhjet”;
  2. Për disa ndryshime në vendimin nr.11, datë 25.03.2021, të Komisionit Rregullator, “Për mënyrën e ngritjes, organizimit dhe funksionimit të komisionit të qendrës së votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në qendrën e votimit”, të ndryshuar.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 20.03.2023.