Kërkesa e koalicionit “Aleanca”(AL) kthehet për plotësim dokumentacioni

20/03/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike shqyrtoi kërkesën e Koalicionit “Aleanca” (AL), për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Komisioneri vendosi kthimin për plotësim dokumentacioni, me afat 48 orë.

LajmeKërkesa e koalicionit “Aleanca”(AL) kthehet për plotësim dokumentacioni