KQZ organizoi konsultimin “Fushata Zgjedhore – Financimi, roli dhe përgjegjësia e medias, si dhe gjuha e urrejtjes dhe standardet etike gjatë fushatës zgjedhore” 

20/03/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) në bashkëpunim me Këshillin e Europës, Bashkimin Europian dhe Prezencën e OSBE-së në Tiranë organizuan tryezë konsultimi me temë “Fushata Zgjedhore – Financimi, roli dhe përgjegjësia e medias, si dhe gjuha e urrejtjes dhe standardet etike gjatë fushatës zgjedhore”.

Tryeza bëri sëbashku Avokatin e Popullit, Znj. Erinda Ballanca, Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, z. Robert Gajda, përfaqësues të partive politike, Autoritetit të Medias Audiovizive (AMA), medias dhe shoqërisë civile.   

Konsultimi u fokusua mbi raportimin e shpenzimeve për reklama politike nga subjektet zgjedhore, monitorimin dhe raportimin e AMA-s, si dhe gjuhën e urrejtjes dhe standardet etike, gjatë fushatës zgjedhore.  

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi theksoi mungesën e parashikimeve ligjore për rregullimin e sjellejes së medias elektronike dhe sociale gjatë fushatës zgjedhore.

Legjislacioni ynë nuk ka asnjë rregull që t’i imponohet sjelljes së mediave sociale. Ndaj shpresoj që në kuadër të reformës së re elektorale të gjejë trajtesën e vet edhe ky aspekt. Edhe pse vetë në vetvete media online, rrjetet sociale, që janë një risi, nuk e kanë rregullimin që duhet të kenë, mendoj se kjo nuk i pengon partitë politike dhe Kuvendin e Shqipërisë të adresojë raportin mes partive politike, fushatave zgjedhore dhe mediave sociale”.

Komisioneri Celibashi foli edhe për reklamat politike, ku solli në vëmendje paqartësitë e evidentuara nga eksperiencat e zgjedhjeve të kaluara. “Kemi raste kur media të caktuara, justifikimin e tyre mbi një lloj zhbalancimi në lidhje me reklamat politike e kanë justifikuar që i kanë transmetuar falas, por s’mund ta bëjnë këtë për partitë politike, pasi nuk lejohet nga ligji.”- tha ai.

Kreu i Prezencës së OSBE-së në vendin tonë, Ambasadori Guido De Sanctis solli në vëmendje rekomandimet e ODIHR në lidhje me garantimin e të drejtave të barabarta për hapësirën e reklamave, për të gjithë njësoj nga Kodi Zgjedhor. “Paratë që shpenzohen nga partitë politike mund të jenë domethënëse, ky investim mund të jetë një ndikim ekziston rreziku që kandidatët me më shumë para, të ndikojnë më shumë në media. Prandaj OSBE inkurajon një monitorim  më të madh të veprimtarisë së medias dhe fondeve të përdorura nga kandidatët dhe partitë për financimin e fushatave të tyre në media.”– tha ai.

Shefi në detyrë i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, z. Olsi Dekovi theksoi mbështetjen e KiE dhe BE ndaj institucioneve shqiptare në iniciativat për shmangien e gjuhës së urrejtjes si promotore e ndasive, intolerancës dhe diskriminimit.

Ai nënvizoi se gjuha e urrejtjes gjatë fushatave zgjedhore ndikon dhe dekurajon qytetarët për të votuar, margjinalizon dhe nxit urrejtje mes grupeve të ndryshme të qytetarëve. Ndaj shoqëria civile dhe media kanë një rol të rëndësishëm në promovimin e respektit, ndalimin e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit dhe dekurajimin e partive politike dhe kandidatëve në përdorimin e gjuhës së urrejtjes.

Zëvendës Shefi i Seksionit Politik të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, z. Jean-Baptiste Le Bras nënvizoi rëndësinë e zgjedhjeve të organeve të qeverisjes vendore në kuadër të integrimit të Bashkimit Evropian dhe rolin thelbësor të medias veçanërisht gjatë fushatave zgjedhore. Ai shtoi se sfidat e ngrituar në këtë tryezë duhet të adresohen nga institucionet përgjegjëse në mënyrë që proceset zgjedhore të arrijnë standardet e kërkuar.

Pjesëmarrësit analizuan problematikat e hasura, rregullimet ligjore, zbatueshmërinë e normave në fuqi, qasjen e KQZ-së ndaj palëve të përfshira, si dhe vlerësuan në tërësi kuadrin rregullator.

LajmeKQZ organizoi konsultimin “Fushata Zgjedhore – Financimi, roli dhe përgjegjësia e medias, si dhe gjuha e urrejtjes dhe standardet etike gjatë fushatës zgjedhore”