Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 24.03.2023.

23/03/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Premte, datë 24.3.2023, në orën 14.00

Rendi i ditës:

  1. Për disa ndryshime në vendimin nr. 11, datë 25 mars 2021, të Komisionit Rregullator, “Për mënyrën e ngritjes, organizimit dhe funksionimit të komisionit të qendrës së votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në qendrën e votimit”, i ndryshuar”, i cili u shty nga mbledhja pararendese.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 24.03.2023.